KULUT KURIIN

Kerralla kuntoon – Kulut kurissa. Näillä sanoin on määritelty talouden tavoitteet Liedon kunnan strategiassa vuosille 2018-2025.

Valitettavasti käytäntö ei ole ollut linjassa strategian tavoitteiden kanssa. Kunnanhallituksessa ja loppuvuoden valtuustoissa on useampaan kertaan käyty keskustelua määrärahaylityksistä ja lisämäärärahapyynnöistä. Viimeisimmässä kokouksessaan valtuusto hyväksyi lisämääräarahaesityksen Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on pitkään ollut huolissaan sosiaali- ja terveysalan alibudjetoinnista. Tämän näkemyksen mukaan alibudjetointi on johtanut yt-neuvotteluiden aaltoon useiden kuntien terveyspalveluissa syksyn 2019 aikana. Talousarvion tulee olla realistinen ja sen tulee perustua parhaaseen arvioon tulevaisuuden menoista ja tuotoista. Jos poliitikot ohjaavat toiminnan laatua ja/tai määrää supistamalla käytettävissä olevien varojen määrää – toimintojen tulee muuttua, ei budjetin systemaattisesti ylittyä. Liedossa sosiaali- ja terveysektorille syksyn valtuustoissa esitetyt lisämääräahaesitykset vuonna 2019 olivat yhteensä 515.000 euroa. On siis aiheellista pohtia budjetoinnin realistisuutta tämän vuodenkin osalta. Niin päättäjien kuin virkamiestenkin on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää talousarvion olevan sitova ja sen toteutumista on seurattava tarkkaan. Budjettia uhkaavissa ylitystilanteissa toimintojen sopeuttaminen on ensisijaista, lisämäärärahaesitykset ja niiden hyväksyminen ei saa olla automaatio tai normaali käytäntö. Kysymys on ennen kaikkea meidän veronmaksajien rahojen huolellisesta käyttämisestä kunnan järjestämiin palveluihin. Liedon kunta on jo varsin velkainen, velkaa on lähes 3.500 euroa asukasta kohden. Tästä johtuen kunnanhallituksen ohjeistus hallintokunnille talousarvion 2020 suunnittelussa oli tiukka. Merkkejä mahdollisista ylityksistä on kuitenkin jo näkyvissä. Onneksemme lainojen korkotaso on toistaiseksi matala. Valtiontalouden ennusteet povaavat talouskasvun olevan alle prosentin luokkaa tulevina vuosina. Pelkästään se tarkoittaa hankalia aikoja kuntatalouden kannalta. Mataavan talouskasvun aikana meidän tulee vielä löytää kunnan toiminnasta miljoonaluokan säästöt. Tästä esimakuna ovat käynnissä olevat yt-neuvottelut, jotka johtavat enintään yhdeksän henkilön irtisanomiseen. Nykyisten realiteettien vallitessa nämä yt-neuvottelut eivät todennäköisesti jää kunnassamme ainoiksi. Samaan aikaan meidän pitää varmistaa toimivat ja lainmukaiset palvelut kuntalaisille. Yhtälö ei ole helppo. Vaadimme, että valtuuston hyväksymää talousarviota noudatetaan ja sen toteutumista seurataan äärimmäisen tarkasti. Mikäli muutostarvetta ilmenee, odotamme virkamieskunnan ryhtyvän viivyttelemättä kaikkiin tarvittaviin toimiin kunnan toiminnan ja palveluiden kehittämiseksi, jotta talousarviossa pysytään!

Liedossa 14.1.2020, Liedon Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien yhteinen valtuustoryhmä