Mikkola Mari-

Mikkola Mari
Mikkola Mari

Olen aktiivinen vaikuttaja ja vastuunkantaja.

Luottamushenkilönä olen ollut keskeisessä roolissa kuntamme elinvoiman kehittämisessä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä.

Lieto on yksi Suomen yritysmyönteisimmistä kunnista ja myös me lietolaiset olemme tyytyväisiä kotikuntaamme.

Tavoitteenani on jatkossakin pitää huolta Liedon elinvoimaisuudesta ja taloudesta, jotta laadukkaat palvelut voidaan tulevaisuudessakin turvata lapsista vanhuksiin. Politiikka on minulle yhteisten asioiden hoitamista. Niin kuntalaisten kuin yrittäjien tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu on toimintani ydin. Päätöksentekoni perustuu aina tosiasioihin ja tutkittuun tietoon.

Olen tehnyt yhteistyötä niin paikallisesti, seudullisesti kuin valtakunnallisestikin. Minulla on laaja verkosto Varsinais-Suomessa ja valtakunnallisesti eri alojen toimijoihin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Yhteistyö on menestyksen tae. Meidän tulee keskittää voimavaramme positiiviseen ja rakentavaan yhdessä tekemiseen.

Rakennetaan yhteistyöllä entistä parempi Lieto!