Motturi Jonna-

Motturi Jonna
Motturi Jonna

Olen Jonna Motturi 24-vuotias lietolainen valtiotieteiden opiskelija. 

Opiskelen Turun yliopistossa toista vuotta poliittista historiaa. Opintojen ohella olen toiminut Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubi ry:n hallituksessa poliittisen historian koulutuspoliittisena vastaavana. Tänä vuonna toimin opiskelijaedustajana Turun historiallisen yhdistyksen johtokunnassa. 

Olen tänä vuonna ensimmäistä kertaa ehdolla kuntavaaleissa. Ehdolle asetuin ennen kaikkea siksi, että kunnanvaltuustoihin tarvitaan enemmän nuoria ja päätöksentekoon toisinkin nuorten näkökulmia. 

Haluaisin päästä edistämään vastuullisia ja kestäviä valintoja, jotta meillä kaikilla olisi tulevaisuudessa entistä parempi Lieto. Minulle on tärkeää, että Lieto säilyy elinvoimaisena kuntana, jossa pääsy lähiluontoon on helppoa ja nopeaa. Palveluiden tulisi olla laadukkaita ja saavutettavia ja niiden tulisi ottaa huomioon kuntalaisten erilaiset tarpeet. 

Olen itse saanut elää täällä hyvän ja turvallisen lapsuuden, minulla on ollut mahdollisuus harrastaa ja oppia kaikki ne tarvittavat tiedot ja taidot, jotka ovat mahdollistaneet omien tavoitteideni saavuttamisen. Haluankin, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus samaan. Jos minut valitaan kunnanvaltuustoon, lupaan ottaa huomioon eri kantoja ja tarkastella asioita erilaisista näkökulmista omia päätöksiäni tehdessä. Aion myös ottaa asioista selvää ja perehtyä valtuustossa käsiteltäviin aiheisiin. 

Pyrkisin osaltani edistämään avointa ja rakentavaa keskusteluilmapiiriä ja ratkaisukeskeistä yhteistyötä.