Hänninen Auli

Auli Hänninen, Lieto, 54 vuotta

toimitusjohtaja, varatuomari, eMBA

Miksi minua kannattaa äänestää?

Olen ehdolla aluevaaleissa Varsinais-Suomessa. Minua voit äänestää numerolla 684.

Haluan tulla valituksi Varsinais-Suomen aluevaltuustoon, koska nyt tarvitaan päättäjiä, jotka pystyvät parhaalla mahdollisella tavalla järjestämään laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut meille kaikille. Päättäjiltä tämä edellyttää laajojen kokonaisuuksien hallintaa, hyvän työyhteisön rakentamisen taitoja ja ymmärrystä resurssien rajallisuudesta. Niin julmaa kuin se on, päättäjien pitää pystyä tekemään päätöksiä myös ikävistä asioista, pitäen kuitenkin mielessä, että haluamme luoda hyvinvointia meille kaikille.

Olen toiminut eri organisaatioiden esimies- ja johtotehtävissä yli 25 vuotta. Nämä vuodet ovat opettaneet minulle johtamistaitoja, joita voin hyödyntää valtuutettuna, kun rakennetaan uutta organisaatiota ja työyhteisöjä hyvinvointialueelle. Juristin koulutuksesta on hyötyä, kun perehdytään laajoihin kokonaisuuksiin ja kehitetään toimintaa tarkasti säännellyssä ympäristössä.

Aluevaaleissa minulle tärkeät teemat ovat seuraavat.

1. Palvelut
Ihmisen pitää saada palveluita silloin, kun niitä tarvitsee. Julkinen sektori ei yksin pysty tähän. Tarvitsemme työhön mukaan hyvinvointialueiden lisäksi yritykset ja yrittäjät sekä sote-alan järjestöt.

2. Ihmiset
Hyvinvointialueet järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut alueen ihmisille. Tarvitsemme hyvää johtamista ja uusia toimintatapoja, jotta varmistamme parhaan mahdollisen henkilöstön tuottamaan näitä palveluita.

3. Talous
Emme voi korottaa veroja loputtomasti. Siksi tarvitsemme päättäjiä, jotka kykenevät uudistamaan toimintatapoja, jotta rajallisella rahamäärällä saadaan aikaan enemmän ja parempaa.

 

Mikä ihmeen hyvinvointialue?

Hyvinvointialueet tulevat järjestämään niille lailla säädetyt tehtävät, jotka ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. Rahoitus toiminnan järjestämiseen tulee valtiolta, mutta hyvinvointialueet tulevat itsehallintonsa nojalla päättämään rahoituksen käytöstä ja kohdentamisesta.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen alaisuuteen siirtyy yhteensä noin 20 700 työntekijää ja yli kahden miljardin vuosibudjetti. Tammikuussa vaaleilla valittava aluevaltuusto tulee siis käyttämään Suomen mittakaavassa merkittävää päätäntävaltaa.

Ensimmäinen aluevaltuusto tulee päättämään Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallinnon järjestämisestä sekä hallintosäännöstä. Valtuuston tekemät päätökset alueen hallinnon mittaamisesta sekä sille asetetuista tavoitteista tulevat vaikuttamaan koko Varsinais-Suomeen.

Muista äänestää!

On tärkeää, että mahdollisimman moni käyttää äänioikeuttaan, koska kysymys on palveluista, joita me jokainen tulemme jossain kohtaa elämäämme käyttämään.