Heininen Jaakko

Jaakko Heininen 2021

Tervehdys.

Olen Jaakko Heininen, yrittäjä, pitkän linjan kokoomuslainen. Olin 16-vuotiaana Liedon Kokoomuksen ”Kokoomusnuorten” pj. ja nyt 57-vuotiaana yhä toiminnassa mukana. Aiemmin olen ollut myös mm. Liedon Yrittäjät ry:n, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja sekä Suomen Yrittäjät ry:n hallituksen jäsen.

Nykyisiä luottamustoimiani ovat mm. Liedon Kokoomus ry:n puheenjohtaja, Liedon Yrittäjät ry:n hallituksen jäsen, Liedon kunnanvaltuuston jäsen, kaavoitus- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja sekä Tilikunta Oy:n hallituksen vara pj. Yhtä vaalikautta lukuun ottamatta olen ollut eri lautakunnissa ja luottamushenkilönä mitä erilaisimmissa tehtävissä, kiitos siitä teille. On ollut ilo palvella omaa kotikuntaa ja Varsinais-Suomea ja olla mukana näkemässä alueen kehittymistä Suomen eturivin maakunnaksi mitä erilaisimmilla mittareilla mitattuna.

Aluevaaleissa Kokoomuksella on rakentajan rooli. Me luomme uuden Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aivan alusta asti. Kokoomus kantaa vastuuta niin heikoimmista, sairaimmista, kun kaikista muistakin. Tämä on koko hyvinvointialueen rakentamisessa kantava voima. Kokoomus on kaikkien puolue.

”Minun Kokoomukseni” on lämminhenkinen kaikkia alueemme asukkaita hyvin ja tasaveroisesti kohteleva ja ajatteleva kokoava voima. Tähän ajatteluun ei sovi yksittäisten ryhmien yksipuolinen edustaminen. Kokoomus on nimensä mukaan kokoava voima, jossa kaikille haetaan parhaita ja toimivia elinolosuhteita. Sote- palveluiden pitää olla kohtuullisia ja taloudellisesti kustannettavissa ilman jatkuvaa velkaantumista. Tässä kysymykseen tulee palveluiden organisointi ja priorisointi. Meillä ei tulevaisuudessa ole varaa kaikkeen mihin olemme tottuneet, joten toimintojen suunnittelu, organisointi ja johto ovat avainasemassa. Hyvin hoidetussa organisaatiossa on hyvä, rauhallinen ja luottavainen ilmapiiri. Luottamuksen ilmapiirin rakentaminen organisaatioon on menestyksen kulmakivi.

Emme halua ”keneltäkään pois” vaan ”kaikille parempaa”.

”Minun Kokoomukseni” tulokulma asioihin on pitkäjänteinen, pragmaattisesti asioihin ja tutkittuun tietoon perustuvaan päätöksentekoon nojaava yleispuolue. Yhteiskunnan toiminnot pitää organisoida niin, että turhaa ja ylimääräistä työtä ei jouduta tekemään. Ei luoda ylimääräistä tai turhaa hallintoa, byrokratiaa eikä sääntöjä, määräyksiä tai lakeja. Yhteiskunta toimii taustalla ”huomaamattomasti” auttaen ja luoden pohjan hyvälle elämälle.

”Minun Varsinais-Suomeni” on viihtyisä ja elinvoimainen. Siellä ihmisten on hyvä asua ja elää. Sote-asiakkaan, asukkaan näkökulmasta hallinto on avointa, ennustettavaa, nopeaa, loogista ja tehokasta. Hyvä ”fiilis” työpaikoilla säteilee koko henkilöstöön ja sitä kautta koko työyhteisön ilmapiiriin.

Palo- ja pelastuslaitos luo osaltaan turvallisuuden perustan, nämä toiminnot turvataan kaikissa oloissa. Sopimuspalokuntien toiminta turvataan ja sen näkyvyyttä ja asemaa nostamalla ja terävöittämällä saadaan uusia innokkaita ”palonaisia ja palomiehiä”. Palotorjunnan- ja sammutuksen tuotekehitystä tulee lisätä, jotta sammutettaessa voidaan vähentää sammutuksesta aiheutuneita materiaalitappioita. Ensihoidon taso tulee pysymään korkeana ja siksi niin julkinen kuin yksityinenkin ensihoito on turvattava.

Harrastuksiani ovat mm. kuntoilu sekä hyväntekeväisyystoiminta mm. Pyhän Johanneksen Ritarikunnan kautta. Lisäksi olen kehittämässä yrittäjyyskoulutusta Afrikassa, vastauksena korkeaan nuorisotyöttömyyteen.

Jaakko Heininen

Yrittäjä

Talousneuvos